Geen onredelijk lange betaaltermijnen meer vanaf 1 juli 2017

Een betaaltermijn afdwingen van meer dan 60 dagen is er na 1 juli 2017 niet meer bij. 

Met ingang van 1 juli 2017 is art. 6:119a BW gewijzigd in die zin dat er van onredelijke lange betaaltermijnen geen sprake meer kan zijn ingeval een partij bij een handelsovereenkomst een ‘grote’ onderneming is. Als een dergelijke partij een overeenkomst met een ZZP-er aangaat of het midden- en kleinbedrijf, mag zij niet meer bedingen dat de betaaltermijn langer dan 60 dagen wordt. Er geldt een overgangstermijn van één jaar.

We spreken van een ‘grote onderneming’ als die rechtspersoon op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien, niet heeft voldaan aan ten minste twee van de in art. 2:397 lid 1 en 2 BW gestelde eisen. De nieuwe regeling is ook van toepassing als de schuldeiser een natuurlijk persoon is, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon die gedurende twee opeenvolgende balansdata aan ten minste twee van die vereisten heeft voldaan, vgl. Stb. 2017/170 (Wet van 18 april 2017 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen).

Wilt u advies of meer informatie, neem dan contact op met ons kantoor voor een eerste, geheel vrijblijvend kantoorgesprek.

Print Friendly, PDF & Email