Rabobank mocht bedrijfskrediet opzeggen, omdat klant haar pas achteraf informeerde over forse investeringen

Samenvatting annotatie onder Hof Arnhem-Leeuwarden 29 augustus 2017, Prg. 2017/319 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHARL:2017:7532).

Verbintenissenrecht: Rabobank mocht bedrijfskrediet opzeggen, omdat klant haar pas achteraf informeerde over forse investeringen.

In deze kwestie heeft Rabobank het bedrijfskrediet opgezegd van een horecaondernemer. Volgens de bank heeft de ondernemer steeds fors geïnvesteerd en de bank pas achteraf, dus na die gedane investeringen, hierover geïnformeerd. Rechtbank en Hof zijn het eens met Rabobank. Dat er geen verlies werd geleden, doet aan de rechtmatige opzegging volgens het Hof niets af. De bank mocht het krediet opzeggen, mede omdat de ondernemer bij voortduring onder liquiditeitsdruk stond.

Hoewel de bijzondere zorgplicht van financiële instellingen niet geldt jegens professionele partijen, zoals in dit geval, kan de opzegging van een dergelijke kredietrelatie wel in strijd komen met de redelijkheid en billijkheid. Dit mede gezien de maatschappelijke functie van banken, vgl. Hoge Raad 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929. Ookl is in art. 2 van de Algemene Bankvoorwaarden 2017 bepaald dat de bank in haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid betracht en rekening moet houden met het belang van haar cliënt. Het Hof bekrachtigt de uitspraak van de rechtbank, zij het dat de door de bank gevorderde boeterente niet mag worden geïnd, omdat dit wel in strijd komt met de redelijkheid en billijkheid.

Wij hebben naar aanleiding van deze uitspraak en op grond van genoemde Hoge Raad 10 oktober 2014 een 12-tal gezichtspunten opgesteld die als vuistregels kunnen dienen bij de vraag of de bank de zakelijke kredietrelatie al dan niet mag opzeggen. Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor.

De volledige annotatie met aanvullende jurisprudentie is te raadplegen onder Hof Arnhem-Leeuwarden 29 augustus 2018, Prg. 2017/319 m.nt. P.J.M. Ros (ECLI:NL:GHARL:2017:7532) of neem contact op met ons kantoor.

 

Print Friendly, PDF & Email